(1922–1993)

Orosz irodalomtörténész, esztéta, szemiotikus és kultúrakutató. A tartui-moszkvai szemiotikai iskola alapítója, az irodalom és a kultúra strukturalista-szemiotikai módszerekkel való kutatásának kidolgozója.

 

Ju. M. Lotman magyarul megjelent művei:

J.M. Lotman: Filmszemiotika és filmesztétika. Gondola’96 Kiadó. 1977. [Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973)].

J.M. Lotman: Szöveg, modell, típus. Budapest: Gondolat Kiadó. 1973.

Jurij Lotman: Puskin. Európa Kiadó 1987.

Jurij Lotman: A kommunikáció kétféle modellje. In Kovács Árpád, V. Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció, Orosz elméletírók tanulmányai, Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 1994. 25-26.

Jurij Lotman: A művészi tér problémája Gogol prózájában. In Kovács Árpád, V. Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció, Orosz elméletírók tanulmányai, Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 1994. 119-186.

Lotman J. Szöveg a szövegben. In Kovács Árpád, V. Gilbert Edit (szerk.): Kultúra, szöveg, narráció, Orosz elméletírók tanulmányai, Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 1994. 57-81.

Jurij Lotman: A kártya. [Szőke Katalin fordítása]. Holmi. IX: évfolyam. 6. szám. 1997. június. 761.

Jurij Lotman: Kultúra és robbanás. Budapest: Pannonica Kiadó. 2001.

Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből. Argumentum, 2002.

Jurij Lotman: A valóság költészete (Szabó Tünde fordítása). In Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I. II. Alapozó ismeretek az orosz–szláv és az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Budapest 2006. 136-143.

 

Irodalom Ju. M. Lotmanról:

Ismertető J. M. Lotman: Szöveg, modell, típus c. könyvről. Korunk. 1974. 4. 633.

Szabó Tünde: A gondolkodó világ modellje. In memoriam Jurij Mihajlovics Lotman (1922–1993). Aetas, 18. évf. (2003.) 1. sz. (Szerk.: Tóth Szergej)

Recenzió Jurij Lotman: Kultúra és robbanás. Budapest: Pannonica Kiadó. 2001.

Jurij M. Lotman: Kultúra i vzriv: Gnozisz Kiadó, Moszkva, 1992. [Fordította: Szűcs Teri] című könyvéről: Gricz István: Kultúra és robbanás. Jurij M. Lotman: Kultúra i vzriv.
http://epa.oszk.hu/01900/01963/00003/pdf/infotars_2002_02_02_102-110.pdf

Hoppál Mihály, Király Gyula: a kultúra múltja: a jelene. Budapesti beszélgetés Jurij Lotman szemiotikussal. Élet és Irodalom 1984/45.7.

Rácz I. Péter: Szemiotikai intertextualitás. Lotman posztstrukturalizmusának kérdéséhez. In Kálmán C. György – Orbán Jolán: Irodalom, nyelv, kultúra. Jelenkor, 1998. 15. [21. sz. 22.]

 

Filmek, videók, fotók:

Lotmani maailm (Lotman világa). Színes, észt dokumentumfilm, 2008. Rendező: Agne Nelk.

Ю. Лотман. Беседы о русской культуре. orosz nyelven. Beszélgetések az orosz kultúráról. 1980-as évek vége. Készítők: Jevgenyija Haponyen [Евгения Хапонен], Madra Kadri [Мадра Кадри], Szvetlana Kungurceva [Светлана Кунгурцева].

„Искусство это мы” [A művészet mi vagyunk]: „A művészet a gondolkodás egyik formája, mely nélkül az emberi tudat nem létezik.” Erről próbál mindek bebiztosítani Jurij Lotman.

„Проблема выбора” [A választás problémája]: „A művészet  – ez a második életünk.”

„Независимость” [Függetlenség]: „Önfeláldozás, önzetlenség, az önmagunk tisztelete, és így, mások tisztelete is – ezek a vonások jellemzik a XVIII-XIX. század értelmiségét.”

Дворянская культура” [Nemesi kultúra]: Mit nevezünk „pszichológiai szégyennek” és milyen összefüggésben van ez az érzés a etikai tíltásokkal.

„Патриотизм” [Hazafiság]: Arról a közegről, melyben az értelmiségi tudatú emberek jönnek.

„Защита добра и справедливости” [A jóság és az igazságosság védelme]: J. Lotman az intelligens embert meghatározó tulajdonságokról.

Терпимость”[Türelmesség, tolerancia]: „Egyes emberek akkumulálják a nemzeti kultúrát. Úgy lépnek fel mint a laboratórium vagy egy könyvtár. És egy ilyen ember halála igazi nemzeti tragédia.”

„Культура и интелигентность”[A kultúra és az intellektus]: A kultúra és az intellektus lotmani értelmezése.

 

Jurij Lotman néhány orosz kiadású művének borítója

       

 

 

Jurij Lotman néhány külföldi kiadású művének borítója

 

Fotók

Jurij Lotman sírja Tartuban (Észtország, 2010)

összeállította és fotó: tothszergej