* * *

Szalamin Edit: OPPONENSI VÉLEMÉNY Tóth Szergej Nyelvhasználat egy totalitárius rendszerben (Nyelvszociológiai megközelítés), Bp., 1999. című Ph.D. értekezéséről. LÁSD itt

Szépe György: Bírálat TÓTH SZERGEJ Nyelvhasználat egy totalitárius rendszerben (Nyelvszociológiai megközelítés) című új típusú [Ph.D.] értekezéséről, 1999. LÁSD itt

Voigt Vilmos: Üdvözlet. In: Gaál Zsuzsanna, Klippel Rita, Tóth Eszter: Nyelvészet, művészet, hatalom. Írások Tóth Szergej tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: Szeged, 2015. LÁSD itt

Huszár Ágnes recenziója: Gaál Zsuzsanna (szerk.): Nyelvészet, művészet, hatalom. Írások Tóth Szergej tiszteletére (Linguistics, arts and authority. Papers in honour of Szergej Tóth). Modern nyelvoktatás.
2016. (22. évf.) 1-2. sz. 121-123. old. LÁSD itt

Tudsz szovjetül? Írás Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom című könyvéről. Pável olvasgat. Egy kalóz az elváráshorizonton. LÁSD itt

Kiss Tamás recenziója: Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: Szeged, 2006. 233 p. Modern Nyelvoktatás. 12. évf. 3-4. sz.  2006. 104-109. LÁSD itt

Szöllősy Éva recenziója: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei. In: Modern Nyelvoktatás. XXIII. évfolyam 2–3. szám, 2017. április–szeptember. 109–114. LÁSD itt

Hogyan lett Sztálinból feketeseggű, (S. P. S.). DM. 1991. október 2. LÁSD itt

Turi Tímea recenziója: Egy hatalmas könyv. Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. SZEGEDI EGYETEM (ISSN: 0230-791X). 2007. február 12: 8. LÁSD itt

Sulyok Hedvig recenziója: In: Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom. Alkalmazott nyelvtudomány, 2012. (12. évf.) 1-2. sz. 174-180. LÁSD itt

25 éves a Magyar Szemiotikai Társaság. Beszélgetés Voigt Vilmossal, a társaság alapító és mindmáig elnökével. LÁSD itt

Sulyok Hedvig recenziója: Pápuáktól a Pioneerig. Édes Anyanyelvünk. 1995. (17. évf.) 1. sz. 16. old. LÁSD itt 

Panek Sándor recenziója: Beszédről – nyelvről. Egy stílustisztító könyv, DM. 1993. november 27. LÁSD itt

Panek Sándor recenziója: Nyelvészeti Füzetek sorozat indult. Generalia, a javából. Délmagyarország, 1994. április 2. LÁSD itt

Nyelvészeti Füzetek 3. Pápuáktól a Pioneerig. (S.P.S.) Délmagyarország, 1994. szept. 19. [recenzió a NyF3-ról] LÁSD

Sulyok Hedvig recenziója: Pápuáktól a Pioneerig. Édes Anyanyelvünk, 1995. február, 16. oldal. LÁSD itt

Panek Sándor recenziója: Nyelvészeti távoktatás tanároknak. Multimédiás továbbképzés. Délmagyarország, 1999. jan. 21. 6. LÁSD itt

Panek Sándor recenziója: Nyelvészet – multimédián. DM. 2000. február 7. LÁSD itt

Almási Miklós recenziója: A hatalom nyelvei. Magyar Tudomány. 2006. 8. 1036-1037. LÁSD itt

Üzenet a hatalom gyakorlóinak. Beszámoló a Hatalom interdiszciplináris megközelítésben című konferenciáról. DM. LÁSD itt

Klaudy Kinga: Laudáció Tóth Szergej Brassai-díjjal való kitüntetése alkalmából. MANYE XXIV. Kolozsvár, 2014. április 24–26. LÁSD itt

Tóth Zsuzsanna: Beszámoló a MANYE XXV. Kongresszusáról. Modern nyelvoktatás. 2015. (21. évf.) 2-3. sz. 126-136. LÁSD itt

Benő Attila – Simoncsics Péter recenziója: Navracsics Judit – Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I-II. : Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Modern nyelvoktatás. 2005. (11. évf.) 4. sz. 71-75. old. LÁSD itt

Hunyady László recenziója: Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és társadalom. Modern nyelvoktatás. 2002. (8. évf.) 1. sz. 87-89. old. LÁSD itt

Serman Eszter: Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.): Ezerarcú lexikon. Terminologia et Corpola — Supplementum. Tomus II. Alkalmazott Nyelvtudomány. 2007. (VII. évf.) 1-2. sz. 222-224. LÁSD itt

Sulyok Hedvig recenziója: Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák. Modern Nyelvoktatás. 2005. (11. évf.) 1. sz. 71-73. LÁSD itt 

Máté Jakab recenziója: Általános nyelvészeti szakirodalmunk gyarapodása. Széljegyzetek Zánthó Róbert Generalia cimű könyvéhez. Szeged, 1994. 281. Nyelvészeti Füzetek 1. Sorozatszerkesztőé: Tóth Szergej és Vass László) In. Magyar Nyelv. 1996. 1. [recenzió a Nyelvészeti Füzetekről]

Takács Rózsa recenziója: Tóth Szergej-Vass László: Pápuáktól a Pioneerig. Szemiotikai Szövegtan 8. Szeged, JGYTF Kiadó, 1996. 316. oldal [recenzió a NyF3-ról]

Beszédről nyelvről – tanárjelölteknek. Modern Nyelvoktatás 1997.3. [recenzió a Beszédről – nyelvről tanárjelölteknek című könyvről]

Bányai Sándor – Kocsis Margit: A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. Modern nyelvoktatás, IV. évf., 1. szám, 1998. május, 73-75. [recenzió a NyF5-ről] 

Navracsics Judit: Beszédről – nyelvről. Könyv tanárjelölteknek, tanároknak, Veszprémi Napló, 1994.

IDÉZETEK a köszöntő kötetből
(Gaál Zsuzsanna, Klippel Rita, Tóth Eszter: Nyelvészet, művészet, hatalom. Írások Tóth Szergej tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: Szeged, 2015.)

Nyelv és nyelvészet

 • Albert Sándor: A tautologikus mondatok fordításáról
 • Bácsi János: Szabálytalan szabályok a nyelvtankönyvekben
 • Basch Éva: Vizsgálat a -ba, -be, -ban, -ben használatáról
 • Burján Monika: Majdnem ugyanazt mondani, avagy tökéletes ekvivalencia nem létezik
 • Erdei Tamás: A kínai írás tanítása kezdőknek kínai nyelvkönyvekben
 • Gaál Zsuzsanna: „Utazás a nyelv körül” (Nyelv- és beszédfejlesztés a gyakorlatban) TANULMÁNY / AJÁNLÁS itt
 • Hidasi Judit: Identitások metszetében
 • Juhász Valéria: A tanulást és megértést segítő, vizuálisan támogatott előadás-készítésről
 • Klaudy Kinga: A nyelvi és kulturális aszimmetria hatása a fordításra TANULMÁNY / AJÁNLÁS itt
 • Ladányi Mária: Orosz mese Parti Nagy módra TANULMÁNY / AJÁNLÁS itt
 • Lengyel Zsolt: A fej mentális terei
 • Molnár Emma: Egy frazéma gyűjtemény optikája (Erdélyi János: Magyar közmondások könyve)
 • Navracsics Judit: Az első nyelv és a domináns nyelv az egyéni kétnyelvűségben
 • Sulyok Hedvig: Dr. Bubó, Sánta Kígyó, Kutyabaj & Macskajaj: állati patikanevek
 • Szabó Klára, Bakti Mária: Fordítás a nyelvoktatásban, nyelvoktatás a fordításban
 • Thomas Szende: Applied Linguistics – Foreign Language Appropriation – Frog Mysteries: Draft for a Research Project in Progress

Nyelv és művészet

 • Mihály Bácskai: Jean Echenoz, Ravel (Échange entre le réel et le fictif)
 • Barát (Erzsébet) Zsazsa: A fából készült kétkerekű gyorsanjárótól a vasparipán és velocipéden át a száguldó BetonBicikliig TANULMÁNY / KÖSZÖNTÉS itt
 • Fazakas Emese: Főúri (és nemcsak) zenészek és hangszereik az erdélyi régiségben (Nyelvi barangolás hat hangszer körül)
 • Gabriella Nádudvari: Auf der Spur eines möglichen Eros-Diskurses. Untersuchungen zu Friederike Mayröckers mein Herz, mein Zimmer, mein Name
 • Jean-Paul Pagliano: Un aspect de l’Au-delà chez Rabelais et l’île des Macréons
 • Szirmai Éva: Ami változik, és ami nem… (A hatalom terei: Sztálin és Luzskov Moszkvája)
 • Újvári Edit: Ikonográfiai tradíció és ikonográfiai stílus Kondor Béla A forradalom angyala című festményén
 • Vass László: Epizódok és illusztrációk (Madách Imre – Kass János: Mózes)

Nyelv és hatalom

 • Balázs Géza: Tartótiszt TANULMÁNY / AJÁNLÁS itt
 • Bauko János: Tulajdonnév – kép – hatalom
 • Magyari Sára: Ige – játék – hatalom
 • Nagy János: A hatalom és az irodalom nyelve TANULMÁNY / AJANLÁS itt
 • Sándor Klára: Diktatúra a nyelvben
 • Szajbély Mihály: Egy örökölt tárgy körüljárása (Retrográfiai időutazás)
 • Schirm Anita: Reklámok „ünneplőben” (A karácsonyi televízióreklámok manipulatív stratégiáiról) TANULMÁNY / AJANLÁS itt
 • Szilágyi N. Sándor: Diktatúrák, utópiák és nyelvi abszurditások. TANULMANY / AJANLÁS itt
 • Tabula Gratulatoria

 

DEDIKÁLÁSOK

ISMERTETÉSEK/BIBLIOGRÁFIÁK

 

 

Könyvek

Tanulmányok

Publicisztika