KÖNYVEK

Tóth Szergej: Tünettan és identitás. Szemiotikaközeli albumkönyv. Szeged: AJ Téka Kiadó, 2022.

Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011. LÁSD 95-112.o. A rövidítések című fejezetet.

Tóth Szergej: Pápuáktól a Pioneerig. Szeged, 1994. 184. (Társszerző: Vass László). 2. javított és átdolgozott kiadás: Szeged, 1997.

Tóth Szergej: Beszédről – nyelvről tanárjelölteknek. Szeged, 1993. 156. (Társszerző: Annus Gábor, Lengyel Zsolt és Vass László.)

 

 

SZERKESZTETT KÖNYVEK, KIADVÁNYOK

Tóth Szergej: Szovjetológiai tanulmányok. Tematikus szám. AETAS. 1991. 1. (társszerkesztő)

Tóth Szergej: 19-20. századi Orosz­or­szág története. Tematikus szám. AETAS. 1993. 2. 219.

Tóth Szergej: Zánthó Róbert: Generalia. Nyelvészeti füzetek. 1. Generalia Kiadó, Sze­ged, 1994. 283.

Tóth Szergej: Vass László – Boldizsár Klára: Vallásos szövegek szemiotikai textológiai megközelítése. Generalia. Nyelvészeti füzetek. 4. Generalia Kiadó, Sze­ged, 1995. 84.

Tóth Szergej: Az orosz középkor. AETAS, 1995. 1. 198. (Társszerkesztő: Koszta László).

Tóth Szergej: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Bibliográfia. 1985-1994. Szeged. Generalia, 1995. (Társszerkesztő: Vass László)

Tóth Szergej: A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. Generalia, 1996. 315. (Társszerkesztő: Vass László)

Tóth Szergej (szerk.): Az Orosz Ortodox Egyház. Tematikus szám. AETAS, 1998. 1.

Tóth Szergej: Nyelvészet és társadalom. Multimédiás oktatási segédanyag. Szeged, 1999. ISBN: 963-03-9411-6

Tóth Szergej (szerk): Nyelvek és kultúrák találkozása. Összefoglalók könyve. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai II. Szeged, 2002.

Tóth Szergej (szerk): Tudományos felolvasóülés, Szeged, SZTE JGYTFK, 2002. 79.

Tóth Szergej (szerk): Nyelvek és kultúrák találkozása. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III. Szeged, 2003. 352.

Tóth Szergej (szerk.): Az orosz állam. Tematikus szám. AETAS, XVIII. évf. 202 2003. 1.

Tóth Szergej (szerk.): Fiatal tudósok eredményeinek bemutatása, Szeged, SZTE JGYTFK, 2003. 51.

Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota (szerk.): Lexikogáfiai körkép. Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3. Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata. 2004. Szeged,

Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás I., II. Szeged, Veszprém, 2004. 632. (Társszerkesztő: Navracsics Judit)

Tóth Szergej (szerk): “Mindent fordítunk, és mindenki fordít” – Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben, Szak Kiadó, 2005. 320. (Társszerkesztők: Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Kis Ádám)

Tóth Szergej (szerk.): Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek, Szeged, Generalia, 2005. (Társszerkesztők: B. Székely Gábor, Galgóczi László)

Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben, JGYF Kiadó, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2006. 233.

Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.): Ezerarcú lexikon. Terminologia et corpola – Supplementum, Tomus II. Szombathely, 2007. 204. Lásd itt.

Tóth Szergej, Gecső Tamás, Kiss Zoltán (szerk.): Ti és mi. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2010.

Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 2013. Lásd itt

Tóth Szergej (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 2016. (Társszerkesztők: Szirmai Éva, Újvári Edit).

Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma (szerk.): Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 367.

Tóth Szergej, Annus Gábor, Sulyok Hedvig (szerk.): Egyéb szerzőség: Tóth Eszter (bibliogr.); Írások az anyanyelvi készségfejlesztéshez. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 260.

Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek. I-II. kötet. Egyetemi tankönyv. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2018. 331. 309.

 

SZERKESZTETT SOROZAT, PERIODIKA

1993-tól az AETAS történettudományi folyóirat szerkesztője.

Nyelvészeti Füzetek. 1-15. kötetei. Generalia Kiadó, SZTE JGYF Kiadó, Szeged, 1994-től (Társ­szer­kesztő: Vass László)

Fasciculi Linguistici Series Lexicographica Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata. 1–3. kötetei 1997-től (Társ­szer­kesztő: Vass László)

Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek, SZTE JGYPK JGYF Kiadó 5—9. kötet.

Jel-Kép-Tér. SZTE JGYPK JGYF Kiadó 1—2 kötet. (Társszerkesztők: Szirmai Éva, Újvári Edit)

Modern Nyelvoktatás. Alkalmazott nyelvészeti folyóirat. Könyvszemle rovat vezetője.

 

Tanulmányok

Publicisztika

Recenziók