Tóth Szergej

Tanulmányok, tudományos minősítések megszerzése

1980: JATE (ma: SZTE) TTK földrajz-orosz nyelv és irodalom (középiskolai tanár)
Tanulmányok: 1995-1997. ELTE Keleti szláv és balti filológia, doktori program
dr. univ. 1990. JATE, nyelvtudomány. Az orosz zsargon gyökerei, alapja és szintézise. Summa cum laude (Fenyvesi István, Szalamin Edit, Nagy L. László).
PhD 1999. ELTE, nyelvtudomány. Nyelvhasználat egy totalitárius rendszerben nyelvszociológiai megközelítés. Summa cum laude (Péter Mihály, Szépe György, Banczerovski Janus).

Munkaviszony

Szegedi Tudományegyetem 1980–JATE, 1983–Radnóti Miklós Gimnázium,  JGYTF/SZTE JGYPK 1986–2017; Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2017–

Díjak, ösztöndíjak

Brassai Sámuel-díj (2015)
Soros-ösztöndíj (1997)
Széchenyi István Ösztöndíj (2003–2005)

Kutatási területek

A különböző szociokulturális meghatározottságú csoportok és a társadalmi változások interakciója eredményeként bekövetkezett nyelvi változások, szociolektusok, a város szemiotikája (városi tünettan).

Projektek

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (1994);
Language in a Post-Totalitarian Society Projekt (1995-1997);
Informatikai és Hírközlési Minisztérium ITP-11 pályázat (2004).

Fő kurzusok

BA: Komplex nyelvi fejlesztés; Kontrasztív nyelvészeti ismeretek; Szovjetunió: Események, személyiségek, kultúra; Az orosz beszédkészség fejlesztése; Orosz szövegolvasás és szövegalkotás; Íráskészség fejlesztése;
MA: A kommunikáció alapjai; Általános nyelvészet és kommunikáció; Az írás; Beszédviselkedés; Diskurzuselemzés; Etnolingvisztika; Kommunikációelmélet; Kultúraközi kommunikáció – interkulturális készségek; Nyelv és hatalom; Nyelv és manipuláció; Nyelvpolitika; Szociolingvisztika, Szemiotika; Társalgáselemzés.
Doktori iskola (PhD): Szociolingvisztika 

Szakdolgozati témák

Nyelv és hatalom; Propaganda, manipuláció; Szemiotika; Szleng; Oroszország / Szovjetunió: személyiségek, események, kultúra témakörökön belül megbeszélés alapján

PhD, TDK témák

Témák: szociolingvisztika, nyelv és társadalom, nyelv és hatalom.
1. A szovjet politikai nyelv pragmatikai és rituális elemei.
2. Az orosz nyelv sajátosságai az 1917-1991 közötti időszakban.
3. A szovjet korszak neologizmusai (a múltban, jelenben) és napjainkban
4. A szovjet/orosz korszak városszemiotikája (SZU, Oroszország, Magyarország, Lengyelország stb.)

Könyvek

Tóth Szergej: Beszédről – nyelvről tanárjelölteknek. Szeged, 1993. 156. (Társszerző: Annus Gábor, Lengyel Zsolt és Vass László.)
Tóth Szergej: Pápuáktól a Pioneerig. Szeged, 1994. 184. (Társszerző: Vass László). 2. javított és átdolgozott kiadás: Szeged, 1997.
Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011
Szerkesztett könyvek és kiadványok
Szirmai Éva , Tóth Szergej , Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek. I-II. kötet. Egyetemi tankönyv. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2018. 331 p. (I), 309 p. (II).  (JEL-KÉP-TÉR sorozat; 3.). ISBN:978-615-5946-00-4ö; 978-615-5946-02-8
Szirmai Éva , Tóth Szergej , Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei: egyetemi tankönyv. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 411 p.  (JEL-KÉP-TÉR sorozat; 2.). ISBN:978-615-5455-67-4.
Tóth Szergej , Rozgonyiné Molnár Emma (szerk.): Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 367 p. ISBN:978-615-5455-60-5
Tóth Szergej , Annus Gábor , Sulyok Hedvig (szerk.). Egyéb szerzőség: Tóth Eszter (bibliogr.); Írások az anyanyelvi készségfejlesztéshez. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 260 p. (Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek). ISBN:9786155455636
Voigt Vilmos : Jelek és vallások: Bevezetés a vallásszemiotikába. Tóth Szergej (szerk.). Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2015. 222 p. (Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek; 08.) ISBN:978-615-5455-12-4
Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások – nyelvi változások : Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében = Proceedings of the HAALLT congresses. Budapest; Szeged: MANYE; Szegedi Egyetemi Kiadó; Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2013. 509 p. (A MANYE kongresszusok előadásai; 9.) ISBN:978-963-9927-62-9)
Szirmai Éva , Tóth Szergej , Újvári Edit: Az identitás szemiotikája: összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2011.05.06-2011.05.07. Szeged: Magyar Szemiotikai Társaság, 2011. 52 p.
Gecső Tamás , Kiss Zoltán , Tóth Szergej (szerk.): Ti és mi: alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 149 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 102. ). ISBN:978-963-9902-41-1
Tóth Szergej (szerk.): Tudományos és művészeti műhelymunkák: Új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2009. 465 p. ISBN:978-963-9927-15-5
Fóris Ágota , Tóth Szergej (szerk.): Ezerarcú lexikon. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszék, 2007. 204 p. (Terminologia et corpora; Suppl 2. ) ISBN:978-963-9531-75-8
Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2006. 233 p. ISBN:963 7356 31 2
Dobos Csilla , Kis Ádám , Lengyel Zsolt , Székely Gábor , Tóth Szergej (szerk.): „Mindent fordítunk, és mindenki fordít”: Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Bicske: SZAK Kiadó, 2005. 318 p. ISBN:963 9131 73 3
Tóth Szergej , B Székely Gábor , Galgóczi László (szerk.): Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek. Szeged: Generalia, 2005. 37 p. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai ; 5.) ISBN:9637356096
Navracsics Judit , Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II: köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged; Veszprém: Generalia, 2004. 632 p. ISBN:963-9167-90-8
Tóth Szergej , Földes Csaba , Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged: Generalia, 2004. 276 p. (Fasciculi linguistici. Series lexiographica, ISSN 1416-8081; 3.) (ISBN:963-9167-85-1)
Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 2003. 352 p. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai; 3.) ISBN:963 9167 76 2
Tóth Szergej: A-Á-B betűk szócikkei. In: Gáldi László , Uzonyi Pál: Magyar–orosz szótár. Венгерско-русский словарь . Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. pp. 1-102. (947. pp.) ISBN:963 05 7634 1
Tóth Szergej: Akadémiai orosz-magyar köznyelvi és gazdasági szótár szócikkei A-B-V-G-D-JE-JO-Zs-Z betűk. In: Gáldi László , Uzonyi Pál (szerk.): Orosz magyar szótár: Russko – vengerskij slovarʹ Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. pp. 1-165. (741 pp.) ISBN:963 05 7633 3
Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és társadalom: Multimédiás oktatási segédanyag. Szeged: Infotec, 1999. ISBN:963-03-9411-6
Tóth Szergej , Vass László , Zánthó Róbert: Summary Report on the work done in the field of the project Language in a Post-Totalitarian Society,1995-1997. pp. 1-220.  Kutatási jelentés (közzétett)
Tóth Szergej , Vass László (szerk.): A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. Szeged: SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. 316 p. (Generalia. Nyelvészeti Füzetek; 5.) ISBN:963-85152-7-9
Tóth Szergej , Vass László (szerk.): Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: Bibliográfia : 1985-1994. Szeged: Generalia, 1995. 172 p. ISBN:963 85152 01x
Tóth Szergej (szerk.): 19-20. századi Oroszország története. Aetas, 7. évf. 2. szám (1993). Az orosz középkor. Aetas, 9; 1. szám, 1995. Az Orosz Ortodox Egyház. Aetas, 12; 4. szám, 1998. Az orosz állam. Aetas, 18; 1. szám, 2003.

LÁSD részletesen ÍRÁSOK

Szerkesztések

AETAS történettudományi folyóirat szerkesztője 1993-tól.
Nyelvészeti Füzetek. 1-15. kötetei. Generalia Kiadó, SZTE JGYF Kiadó, Szeged, 1994-től (Társ­szer­kesztő: Vass László.)
Fasciculi Linguistici Series Lexicographica. Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata. 1–3. kötetei 1997-től (Társ­szer­kesztő: Vass László.)
Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek, SZTE JGYPK JGYF Kiadó 5—9. kötet.
Modern Nyelvoktatás. Alkalmazott nyelvészeti folyóirat. Könyvszemle rovat vezetője.

Előadások, konferenciák (2008-2018)

A nyelv mint hatalmi eszköz – meggyőzés és manipulálás Dantétól Orwellig. Szabadegyetem, Szegedi Tudományegyetem, I. szemeszter. 2008. március 12.
A szovjet ikon. 6. Semiotica Agriensis: Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban. 2008. okt. 17–19. Eszterházy Károly Főiskola
A nyelv mint hatalmi eszköz. A meggyőzésről a manipulációig. Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet. 2009. január 26-27.
Язык как инструмент власти Bulgária, Veliko Tirnovo, Cirill és Metod Tudományegyetem, 2009. március 23.
Вы и они: Актуальные вопросы языковой политики в Венгрии. Moszkva.
Что можно считать вопросами языковой политики в Венгрии? Tartui Egyetem, Észtorság. 2010. május 7.
A szovcsi italozás és étkezés szemiotikája. Gasztroszemiotikai konferencia (Semiotica Agriensis 8.) 2010. október 2. Eszterházy Károly Főiskola
Szovjet-orosz tünettan: ikonok, indexek, szimbólumok. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Fordítástudományi Kutatóközpont. Szláv Filológiai Tanszék. 2010. október 15-16.
Vörösök, fehérek, zöldek. Az identitás szemiotikája. SZTE JGYPK, Szeged, 2011. május 6-7.
Вопросы семиотики: Симптомы города. Belgium, Monsi Egyetem. 2012.
Vörösök, fehérek, zöldek II. Attributumok, jelképek. A csoportidentitás szemiotikája. SZTE JGYPK, Szeged, 2013. november 15.
Nyelv, jel, kép – hatalom. INALCO Párizs 2014. április 3.
Oroszországi diglosszia és bilingvizmus. Bevezetés. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Többnyelvűség és kommunikáció Közép-Kelet-Európában” Kolozsvár, 2014. április 26.
Városi tünettan: Moszkva. Tájszemiotika – szemiotikai tájképek. Semiotica Agriensis, Eger, 2014. okt. 4.
Nyelv, háború és forradalom. Utópia és valóság. Budapest. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar. Nyelv –Nyelvtechnológia –Nyelvpedagógia:21. századi távlatok 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus.  2015. március 30.
Nyelv és hatalom. Az ellenség neve és képe. A nyelv határai című tudományos tanácskozás, Ada, Szerbia, 2015. október 10.
Városi tünettan. A posztszovjet térség városterei. Université de Strasbourg. 2016. szeptember
Tézisszerűen a szemiotikáról, a városi tünettanról és a hatalomról. Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola. (МСПИ), 2016. november 14-én.
Tünettan: jelek a városban. Nagyvárad. Nyelvmentor program. Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. 2016. december 10.
Язык как система знаков, выражающих идеи.  Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola (МСПИ). 2017. november.
Szegedről, az alkalmazott nyelvészetről, és bizonyára a hatalomról is … INALCO Párizs, 2017. okt. 23.
A szabadkőművességgel asszociálható jelképek Oroszország fővárosaiban. 17. Semiotica Agriensis, Eger, 2018. szeptember 28–30. A titok szemiotikája konferencia

Tudományszervezés, vezetői feladatok, konferenciák szervezése

A XII. és XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Szervezőbizottságának elnöke, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének titkára (2003-2008 között), alelnöke (2008-tól).
Alkalmazott nyelvészeti előadások (Szeged, SZTE JGYPK), Szemeszternyitó előadások (Szeged, SZTE JGYPK) című rendezvények szervezője (2000–2017).
Hatalom interdiszciplonáris megközelítésben konferencia szervezője (SZTE JGYTF, 2006)
A hatalom jelei, képei terei (2015) és az Állati jelek, képek és terek (2017) szemiotikai interdiszciplináris konferenciák társszervezője.
Szakgazda: nyelv- és beszédfejlesztő tanári MA (2009–2017), alkalmazott nyelvészet MA (2016–2017)
SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, tanszékvezető 1995 – 2017
SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, intézetigazgató 1986 – 2017
SZTE JGYTF Nyelvtanárképző Intézet, intézetigazgató-helyettes 1995 – 1997

Lektorálások

Drescher J. Attila (szerk.): A MANYE XI. (pécsi) és XII. (szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból. Szekszárd: PTE-IGYFK, 2003. (Szekszárdi alkalmazott nyelvészeti füzetek, 2.)
Szemiotikai Szövegtan. A szövegtani kutatás általános kérdései (Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László) 16/1. JGYF Kiadó, 2004.
Szemiotikai Szövegtan. Szöveg és zene (Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László) 16/2. JGYF Kiadó, 2004.
„A Word elszáll …” Szerk.: Galgóczi László, Vass László. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.
Nádor Orsolya, Spannraft Marcellina: Nyelv, társadalom, kultúra. Károli Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012.
Sahverdova, Vanda. Ierarchija v diskurse pravosudija: vlast’ i podčinenie v reči professionala i graždanina. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis; Bd. 4.DU Press, Debrecen, 2012.
Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1. Szerkesztők: Klippel Rita, Tóth Eszter. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2014.
Nyelvek, kódok, hallgatók. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Szerkesztők: Klippel Rita, Sulyok Hedvig, Tóth Eszter. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015.
Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsanna: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben., Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016.
Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. Szerkesztők: Klippel Rita, Tóth Eszter. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2017.
Тысяча лет законодательной власти в Венгрии. Тетради “Площадь Кошута” Автор текста: Марианн Керекеш. Országház Könyvkiadó. 2018.
Священная корона Венгрии. Тетради “Площадь Кошута” Автор текста: Оршоя Моравец. Országház Könyvkiadó. 2018.
Массовый расстрел на прощади Кошута в 1956 г. и посвещённый ему мемориал. Тетради “Площадь Кошута” Автор текста: Чаба Немет. Országház Könyvkiadó. 2018.
Simó Katalin – Vass László: Látvány és látomás. József Attila-versek és illusztrációk megközelítése. JGYF Kiadó – Generalia, Szeged, 2008.

Tudományos közéleti tevékenység/ Szervezeti tagság

1992-től: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)
2008-tól: Magyar Nyelvtudományi Társaság
2008-tól: Magyar Szemiotikai Társaság